2024 Rates

Room rates, for 2024, are as follows:
 
Room Type Rate 29th March to 30th April Rate 1st May to 30th September Rate 1st October to 26th October
Deluxe Double or Twin (No Pets) Room* £320 £350 £320
King (No Pets) Room* £290 £320 £290
Standard Double (No Pets) Room* £205 £230 £205
Standard Double or Twin Room £205 £230 £205
Superior Double or Twin Room £290 £320 £290
Deluxe Double or Twin Room* £320 £350 £320
Deluxe Suite Room* £380 £410 £380
Junior Suite Room £350 £380 £350
Family Suite Room* £365 £395 £365
 
  • The above prices assume 2 guests.
  • Where a room has capacity for extra guests (highlighted with * above), there is a charge of £50 per additional guest.
  • Most of our rooms are dog friendly. We charge £15 per dog, per night.
  • The hotel offers a discount of 10% when booking 2 nights.
  • The hotel offers a discount of 15% when booking 3 nights or more.
  • “Special Offers” are likely to be made during the season. Please watch this website for details. 
 
Please feel free to call (01854 622282) or e mail (welcome@summerisleshotel.com) if you have any questions.  
Thank you.

Liên Hệ

Địa chỉ

Summer Isles Hotel,
Achiltibuie, Ross-shire,
Scotland, IV26 2YQ

Điện Thoại

01854 622282

Email

welcome@summerisleshotel.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

01854 622282

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách